Registration

English version below.

Viktigt
Sista anmälan samt inbetalning är senast 14 dagar innan tävlingen. Det går att efteranmäla sig på plats, men till en högre kostnad.

Betalning

Priserna gäller per tävlande och antalet modeller är fritt.

ÅldersgruppPrisPris efter sista anmälningsdag
Senior150 sek200 sek
Junior (15 år eller yngre)0 sek0 sek

För att anmäla sig i tid gäller:

Senast 14 dagar innan tävlingen skall din anmälan vara inskickad och avgiften inbetald på antingen:
Bankgiro: 5369-9773
Swish: 1235732318
Ange de fyra första bokstäverna i ditt för- respektive efternamn som meddelande för betalningen (Exempel: Anders Svensson blir andesven)

Vad händer om jag är sent ute?

För anmälningar som kommer in via webbsidan efter sista anmälningsdag gäller betalning på plats enligt ovanstående tabell. Notera att vi stänger ned anmälningarna från webbsidan på söndag 21:00 innan tävlingshelg. Efter det återstår att både anmäla och betala på plats.

Hur lägger jag till mina modeller?

Klicka på knappen Create account nedan och registrera dig.

Efter utförd registrering får du tillgång till ditt konto där du enkelt kan lägga till en eller flera modeller, samt se sammanställning över dina tillagda modeller.

Obs! Det går tyvärr inte att editera dina modeller i efterhand. Har du fyllt i fel eller vill ändra, skapa då en ny i stället. (radering/borttagande av den felaktiga modellen sker på plats i Malmö)

Efter initial registrering har du ett konto på C4-Open och kan därmed logga in och addera fler modeller även senare. Anmälda modeller raderas efter genomförd tävling och deltagare behöver alltså anmäla modeller på nytt varje år.

Den digitala registreringen stängs kl 21.00 söndagen före evenemanget. Efter det kan registrering ske på plats vid ankomst.


Important
Last registration is no later than 14 days before the competition. It is possible to register your models on site, but at a higher cost and a longer que.

Payment

As an international competitor you pay on site. The prices apply per competitor and the number of models is free.

Age groupPricePrice after last
registration day
Senior150 sek200 sek
Junior (15 years or younger)0 sek0 sek

How do I add my models?

Click on the button Create Account below and register.

After registration, you will have access to your account where you can easily add one or more models, and see a summary of your added models.

After initial registration, you have an account on C4-Open and can thus log in and add more models even later. Registered models are deleted after the competition and participants therefore need to register models again every year.

The digital registration closes at 21:00 hrs the Sunday preceding the venue. After that time registration can still be made (physical) upon arrival.

Register for C4 Open here