Privacy Policy

C4-Open

 1. Insamling av information
  1.1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
  Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, organisering, bearbetning, och radering.
  1.2 Vilka personliga uppgifter samlas in?
  Vi samlar in personliga uppgifter från dig när du:
  – registrerar dig på vår webbplats.
  – anmäler en modell till tävling
  Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar allmän information från din uppkopplade enhet och webbläsare, t.ex. uppgifter om programvara och hårdvara.
  1.3 Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
  Ordföranden för C4-Open är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter.
 2. Användning av information
  Den information vi samlar in från dig kan komma att användas för att:
  – Göra din upplevelse av C4-Open personlig
  – Förbättra våra tjänster och service
  – Kontakta dig
  – Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning
  – Tillhandahålla anpassade annonser
  Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din tävlingsansökan, nyhetsbrev, relaterad produktinformation och marknadsföring. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.
  2.1. Specifik användning av information
  Syfte:
  – Behandlingar som utförs
  – Typ av personuppgifter
  – För att kunna hantera ansökan till tävling
  – Registrering och Lagring
  – Leverans inkl. avisering
  – Hantering av betalning
  – Hantering av ev. reklamations- och garantiärenden
  Namn, Adress, E-postadress, Telefonnummer.
  Grund: Samtycke. Fullgörande av avtal. Om uppgifterna inte lämnas nekas anmälan till tävlingen.
  Lagringsperiod: Till dess att en anmälan och betalningen har genomförts och för en tid om 84 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden samt uppfylla bokföringslagen.
 3. Utlämnande av information till tredje part
  Personuppgifter kan komma att delas med personuppgiftsbiträden som hjälper oss att t.ex. driva våra tjänster eller vår organisation. Vidare kan personuppgifter komma att lämnas ut till samarbetspartners. Vid delning till andra parter är det alltid med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.
  Vi anser vidare att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.
  Allmänna uppgifter kan komma att delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, annonserings-syfte eller andra ändamål.
  Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och de IT-system där våra tjänster lagras finns alla inom EU/EES.
 4. Dataskydd
  Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast ett fåtal av organisationens medarbetare eller personuppgiftsbiträden som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.
 5. Rättigheter till din information
  5.1 Rätt till tillgång
  Du är välkommen att kontakta oss med din förfrågan om hur vi lagrar din information och vi kan även exportera och dela den med dig, enligt din rätt till dataportabilitet.
  5.2 Rätt till radering
  Du kan också begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 6. Cookies
  Vi använder cookies som förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.
 7. Samtycke
  Genom att ge oss ditt samtycke och använda våra tjänster godkänner du denna integritetspolicy.