Temaklass 2018

Temaklass 2018 är ”Karikatyrmodeller”.

Inom denna titel ryms allt från moderna ”Äggmodeller” via ”Lindy Loonies” till ”Rommels Rod”.

Denna typ av modeller var populära i början på sjuttiotalet och flera av modellerna från den tiden är nu återutgivna. Genren har blivit populär igen i och med alla de moderna ”Äggmodeller” som ges ut.

Här finns alla typer av modeller representerade, figurer, flygplan, bilar, fartyg och stridsvagnar.

Moderna exempel:

Exempel ur historiens dimma återfinns nedan…