Föreläsare 2019

Lördag kl.12.00-13.00:

Kommer snart…

Ännu ej klart…

Lördag kl.15.00-16.00:

Söndag kl.11.00-12.00: