Föreläsare 2018

Det skånska Flygvapnet 

Sven Scheiderbauer är välkänd i flyghistoriska kretsar.
Han är bördig från Lund och var tidigare officer i svenska Flygvapnet.
Sven har tidigare varit chef för Flygvapenmuseum i Linköpning.
Efter tiden som chef för FVM flyttade han till Norge och tog över chefskapet
för Norsk Luftfartsmuseum i Bodö.
Sven är även medlem i Svensk Flyghistorisk Förening sedan många år och är
tillika hedersmedlem i föreningen.
Sven kommer att kåsera om ”Det skånska Flygvapnet” på årets C4-Open.

 

Fler föredragshållare kommer snart att tillkännages…