C4-open Competition

C4-Open arrangeras av en ideell förening med samma namn. Föreningens huvudsakliga uppgift är att årligen arrangera tävlingen C4-Open. Föreningen verkar även för främjandet av modellbyggarhobbyn.