Klassindelning

Regler för klassindelning

Allmän eller fullständig bedömning

I allmän bedömning bedöms bara helhetsintryck, målning och finish samt byggskicklighet. I utökad bedömning bedöms dessutom detaljering och svårighetsgrad. I allmän bedömning bedöms alltså en superdetaljerad modell och en direkt från lådan på ett jämbördigt sätt. Samtidigt kommer en modell rakt från lådan ha små chanser mot en väldetaljerad svår modell med utökad bedömning. Ovanstående gäller för följande objekt, flygplan, militärfordon, civila fordon, fartyg samt övrigt.

Diorama

Du kan välja på att anmäla ditt diorama till förenklad eller fullständig bedömning. I förenklad bedömning bedöms förutom de vanliga byggtekniska kriterierna även komposition. I fullständig bedömning tillkommer även kriteriet idé. Vill du bara visa ett fordon, flygplan eller figur i sin naturliga miljö är förenklad bedömning ett lämpligt val. För att få dioramaidén bedömd, välj fullständig bedömning.

Figur

Figurer tävlar normalt individuellt. Undantag är FIG5 ”Spelpjäser – grupp”, samt FIG6 – ”Figurer i miljö” där en eller ett mindre antal figurer bedöms tillsammans med basen.

Junior

Klassen för alla som ännu inte fyllt 16 år. I klassen tävlar alla typer av objekt och det finns inte heller någon indelning i skalor. Klassen omfattas ej av allmän och utökad bedömning då den har egna bedömningskriterier.

Temaklass

På varje C4-open har vi en särskild temaklass. Bedömningen i denna klass utgår ifrån hur byggaren tolkat årets tema. Idé och kreativitet är det viktigt i denna klass. Här delas ett vinnarpris samt hedersomnämnanden ut.

Skalaindelning

Indelningen gäller efter fysisk storlek, det betyder att 1/48 är större än 1/72, inte tvärtom.

Klasser:

Flyg

Klassen omfattar flygplan och helikoptrar, civila som militära. Eventuella figurer på eller i fordonen bedöms inte.

F1: Allmän bedömning, skalor 1/100 och mindre (Alla förebilder)

F2: Allmän bedömning, skala 1/72, Andra världskriget, Axelmakterna (Tyskland, Japan, Italien m. fl.)

F3: Allmän bedömning, skala 1/72, Andra världskriget, Allierade (USA, Storbritannien, Sovjetunionen m. fl.)

F4A: Allmän bedömning, skala 1/72, 1903-1939 ex. Första Världskriget (Ej Svenskt)

F4B: Allmän bedömning, skala 1/72, Jet som ej ingår under F2 och F3 (Ej Svenskt)

F4C: Allmän bedömning, skala 1/72, Propeller/Övriga som ej ingår under F2 och F3 (Ej Svenskt)

F4D: Allmän bedömning, skala 1/72, Svenskt flyg, Alla objekt och tidsåldrar

F5: Allmän bedömning, skala 1/48, Andra världskriget, Axelmakterna (Tyskland, Japan, Italien m. fl.)

F6: Allmän bedömning, skala 1/48, Andra världskriget, Allierade (USA, Storbritannien, Sovjetunionen m. fl.)

F7A: Allmän bedömning, skala 1/48, 1903-1939 ex. Första Världskriget (Ej Svenskt)

F7B: Allmän bedömning, skala 1/48, Jet som ej ingår under F5 och F6 (Ej Svenskt)

F7C: Allmän bedömning, skala 1/48, Propeller/Övriga som ej ingår under F5 och F6 (Ej Svenskt)

F7D: Allmän bedömning, skala 1/48, Svenskt flyg, Alla objekt och tidsåldrar

F8: Allmän bedömning, skala 1/35 och större (Alla förebilder)

F9: Utökad bedömning, skalor 1/100 och mindre (Alla förebilder)

F10: Utökad bedömning, skala 1/72, Andra världskriget, Axelmakterna (Tyskland, Japan, Italien m. fl.)

F11: Utökad bedömning, skala 1/72, Andra världskriget, Allierade (USA, Storbritannien, Sovjetunionen m. fl.)

F12: Utökad bedömning, skala 1/72, Övriga (Alla objekt och tidsåldrar som ej ingår under F10 och F11)

F13: Utökad bedömning, skala 1/48, Andra världskriget, Axelmakterna (Tyskland, Japan, Italien m. fl.)

F14: Utökad bedömning, skala 1/48, Andra världskriget, Allierade (USA, Storbritannien, Sovjetunionen m. fl.)

F15: Utökad bedömning, skala 1/48, Övriga (Alla objekt och tidsåldrar som ej ingår under F13 och F14)

F16: Utökad bedömning, skala 1/35 och större (Alla förebilder)


Militära fordon

Till militära fordon räknas även artilleripjäser, amfibiefordon och andra militära fordon. Eventuella figurer på eller i fordonen bedöms inte.

MF1: Allmän bedömning, skalor 1/ 72 och mindre(Alla förebilder)

MF2: Allmän bedömning, skala 1/48(Alla förebilder)

MF3: Allmän bedömning, skala 1/35 Andra världskriget, Axelmakterna (Tyskland, Japan, Italien m. fl.)

MF4: Allmän bedömning, skala 1/35 Andra världskriget, Allierade (USA, Storbritannien, Sovjetunionen m. fl.)

MF5: Allmän bedömning, skala 1/35 Övriga (Alla objekt och tidsåldrar som ej ingår under MF3 och MF4)

MF6: Allmän bedömning, skalor 1/24 och större (Alla förebilder)

MF7: Utökad bedömning, skalor 1/ 72 och mindre (Alla förebilder)

MF8: Utökad bedömning, skala 1/48(Alla förebilder)

MF9: Utökad bedömning, skala 1/35, Andra världskriget, Axelmakterna (Tyskland, Japan, Italien m. fl.)

MF10: Utökad bedömning, skala 1/35, Andra världskriget, Allierade (USA, Storbritannien, Sovjetunionen m. fl.)

MF11: Utökad bedömning, skala 1/35, Övriga (Alla objekt och tidsåldrar som ej ingår under MF9 och MF10)

MF12: Utökad bedömning, skalor 1/24 och större (Alla förebilder)

Civila fordon

Inbegriper personbilar, tävlingsbilar, lastbilar, MC och alla andra vägfordon som ej är militära. Eventuella figurer på eller i fordonen bedöms inte.

CF1: Allmän bedömning, alla skalor

CF2: Utökad bedömning, alla skalor


Fartyg

Inbegriper alla byggsätt, trä likväl som plast.

FTG1: Allmän bedömning, alla skalor

FTG2: Utökad bedömning, alla skalor

Övrigt

Uppsamlingsklass för de objekt som ej platsar i någon av de övriga klasserna

Ö1: Allmän bedömning, alla skalor

Ö2: Utökad bedömning, alla skalor

Ö3: Science Fiction, alla skalor

Ö4: Karikatyrmodeller (Ex. Äggplan ”Egg Planes” och liknande), alla skalor

Figurer

FIG1: Solo 69 mm eller mindre

FIG2: Solo 70 mm eller större

FIG3: Film/Sci-Fi/Fantazy, alla storlekar,

FIG4: Spelpjäser (ex Warhammer), solo

FIG5: Spelpjäser (ex Warhammer), grupp

FIG6: Figur i miljö, figur OCH basen bedöms

Diorama

D1: Diorama förenklad bedömning, Alla skalor och förebilder

D2: Diorama fullständig bedömning, Alla skalor och förebilder

Junior

För alla tävlande upp till och med 15 års ålder

J: Alla skalor och förebilder

Tema

Tema: Årets temaklass